Jutikliai

Į Žemės stotį perduodama informacija iš:bendras

Temperatūros jutiklių, išdėstytų palydovo korpuso tūryje

Temperatūros jutiklių paskirtis – registruoti palydovo vidinių blokų temperatūrinį režimą. Dideli temperatūros svyravimai – pagrindinis palydovą LitSat-1 veikiantis faktorius, palydovui pereinant iš Saulės apšviestos zonos į tamsiąją zoną, kai Saulės šviesą užstoja Žemė. Siekiant sekti svarbiausių mazgų temperatūros režimus, temperatūros jutikliai išdėstyti:

  • Saulės baterijose
  • Pagrindinėje skrydžio valdiklio plokštėje
  • Pagrindiniame procesoriuje
  • Energijos biudžeto stebėsenos ir valdymo sistemoje

Be esminės informacijos apie temperatūros svyravimus pagrindiniuose palydovo LitSat-1 blokuose, saulės baterijose patalpinti jutikliai suteiks papildomos informacijos apie palydovo orientaciją Saulės atžvilgiu.

Magnetinio lauko jutiklių

Žemės magnetinis laukas – neįkainojama vertybė Žemės gyventojams, sauganti juos nuo kosminių spindulių neigiamo poveikio. Mažiesiems palydovams jis svarbus tuo, kad magnetiniame lauke veikia pasyvinės palydovų orientacijos sistemos. Palydove LitSat-1 įmontuota pasyvinė magnetinės orientacijos sistema, o magnetinio lauko kryptį padės sekti triašis magnetinio lauko jutiklis. Iš jo į pagrindinį valdiklį perduodami duomenys padės apskaičiuoti palydovo orientaciją Žemės atžvilgiu.

Akselerometrų ir giroskopų

Palydovui skriejant orbitoje vykstantys mechaniniai procesai (pradinis sukimosi momentas, antenų išsiskleidimas) apsprendžia jo sukimosi greitį ir kryptį. Tam, kad būtų galima įvertinti palydovo sukimosi parametrus, ant pagrindinės plokštės įmontuoti triašiai akselerometrai ir giroskopai. Šių jutiklių duomenys bus vertingi stebint magnetinės orientacijos sistemos darbą.

Šviesos energetinio srauto jutiklių

Ant kiekvienos Saulės baterijos įmontuoti šviesos energinio srauto jutikliai leis gauti papildomų duomenų apie Saulės spinduliuotę į kiekvieną Saulės bateriją. Duomenys iš šviesos energinio srauto jutiklių bus vertingi taip pat nustatant palydovo orientaciją Saulės atžvilgiu bei palydovo sukimosi parametrus.

Energijos biudžeto stebėsenos ir valdymo sistemos

Iš saulės baterijų gaunamos energijos efektyviam panaudojimui palydove LitSat-1 įdiegta energijos biudžeto stebėsenos ir valdymo sistema. Ši sistema siųs duomenis apie sukauptą energiją akumuliatorių baterijoje, gaunamą energijos kiekį iš Saulės baterijų ir įtampos keitiklių temperatūrinį režimą. Energetiniai duomenys bus būtini pagrindiniam valdikliui, kad nenutrūktų svarbiausių palydovo blokų darbas.

Navigacinės sistemos

Navigacinė sistema, įmontuota palydove LitSat-1 leis gauti duomenis apie palydovo orbitos parametrus.

Į puslapio viršų